Bouře na Moři

Noční můra námořníků
Bouře jsou od dávných časů noční můrou všech námořníků. Proto je důležité rozumět principu jejich vzniku a rozvoje, znát nebezpečí, která způsobují a vědět, jak zpozorovat riziko jejich vzniku a včas se jim vyhnout.
Obecně řečeno jsou bouře dynamickým jevem v atmosféře vznikajícím v důsledku nestability vzduchových mas. Typicky vznikají v oblastech nízkého tlaku (velkého či malého rozsahu) obklopených oblastmi vysokého tlaku.
Rozdělení bouří
Bouře rozdělujeme z hlediska jejich vzniku na frontální a nefrontální.
I. Frontální bouře
Frontální bouře vznikají v souvislosti s tlakovými nížemi a frontálními systémy, které se na nich tvoří. Při přechodu standardní tlakové níže se zpravidla nejprve setkáváme s teplou frontou.
Po přechodu teplé fronty se rychle dostáváme do oblasti teplého vzduchu bez oblačnosti a srážek. Dříve či později je ale teplá fronta následována frontou studenou. Z hezkého slunečného počasí tak během krátkého času přejdeme přímo do více či méně silné bouře.
Po přechodu bouřkové zóny pak pokračuje další srážková oblačnost (již nebouřkového typu). Zároveň dochází k prudkému poklesu teploty.
Frontální bouře trvají relativně dlouhou dobu a jsou díky tomu dobře predikovatelné a sledovatelné. Nebezpečí jejich vzniku je patrné ze synoptické mapy a oblačnost s nimi spojenou a jejich pohyb můžeme sledovat na záběrech z meteorologických družic.
II. Nefrontální bouře
Nefrontální bouře jsou nejrůznějších typů a geneze. Častým typem je letní lokální bouře, která vzniká výrazným ohřátím povrchu, od kterého se ohřeje vlhká vzduchová hmota, začne rychle stoupat do vyšších a chladnějších vrstev atmosféry a dá tak vzniku bouřkové oblačnosti.
Takové bouře postihují zpravidla velmi omezenou oblast. Při jejich vzniku hrají důležitou roli lokální geomorfologické parametry a je zpravidla velmi obtížné je předpovídat.
Nefrontální bouře vznikají také v oblastech tlakových propadů. Další nefrontální bouře někdy vznikají v našich zeměpisných šířkách na východním okraji tlakových výší, kde se střetávají vzduchové hmoty velmi rozdílných teplot a vlhkostí. Někdy se označují jako bouře pseudo-frontální.
Jak bezpečně překonat bouři?
Z hlediska jachtaře jsou dvě možné strategie bezpečného překonání bouře:
a) buď být včas před jejím příchodem v bezpečném přístavu
b) nebo naopak zůstat v dostatečné vzdálenosti od pobřeží a nebezpečných mělčin po celou dobu jejího trvání.
Rozhodně se nikdy nesnažit o únik do přístavu v průběhu bouře! Jejich projevy jsou často spektakulární a během krátkého času mohou způsobit velké problémy potenciálně končící až ztroskotáním plavidla
Irwin-Yacht Educcation

Škola jachtingu v Irwin-Yacht

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
« (Předchozí příspěvek)


Diskuze je uzavřena

© 2023: Dovolená na Jachtě | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress